Ponedjeljak, 09 Studeni 2015 11:54

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine", financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

 

Opći cilj poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, dok je specifični cilj poziva pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Da bi se projektni prijedlog smatrao Integriranim programom nužno mora obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorije ulaganja: kulturna baština, znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija, smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo), pristupačnost, maloprodaja i zanati te promocija i vidljivost.

Prihvatljivi prijavitelji:

a) Tijela javne vlasti, koji uključuju:

  • Tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13),
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.),
  • Ostala tijela javne vlasti.

b) Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljive aktivnosti:

Poziv je podijeljen u dvije grupe aktivnosti:

A) Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje na temelju ovog poziva iznosi:
  • Grupa aktivnosti A) - najniži iznos 500.000,00 kuna; najviši iznos 5.000.000,00 kuna,
  • Grupa aktivnosti B) - najniži iznos 7.000.000,00 kuna; najviši iznos 100.000.000,00 kuna.
Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga: 
  •  do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A),
  •  do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/priprema-i-provedba-integriranih-razvojnih-programa-temeljenih-na-obnovi-kulturne-ba-tine.

Posljednja izmjena: Petak, 04 Prosinac 2015 09:32

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza