Petak, 22 Studeni 2019 07:27

Završna konferencija projekta „Od 3 do 300“

U prostorima OŠ Veliki Bukovec, 20. studenoga 2019. održana je svečana završna konferencija projekta „Od 3 do 300“ na kojoj se uz djelatnike škole okupila i zainteresirana javnost te predstavnici medija. Spomenuti projekt još je jedan u nizu projekata u kojemu sudjeluje i AZRA d.o.o.

 

Projekt „Od 3 do 300“ proizašao je iz projektnog poziva projektni poziv „Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“.

Nositelj projekta je OŠ Veliki Bukovec, a partneri OŠ Andrije Palmovića, Rasinja i OŠ Dr. Ivana Novaka, Macinec. Projekt je trajao od 30. 11. 2017. do 29. 11. 2019., a u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha projekta jest unaprijediti kapacitete osnovnih škola za provedbu aktivnosti u okviru školskih kurikuluma usmjerenih na razvoj čitalačke, medijske, digitalne, matematičke i višejezične pismenosti kao temelje za cjeloživotno učenje.

Namjera projekta bila je obuhvatiti ukupno 300 učenika u 3 škole od 2. do 8. razreda. U projektu je sudjelovalo više od  40 učitelja koji su proći niz edukacija kako bi na zanimljiv i drugačiji način pristupili gradivu koje će prezentirati u izvannastavnim aktivnostima. Cilj je također da ti isti učitelji uvedu novine i u svoju redovitu nastavu, ali i da sve novo što nauče diseminiraju u svojim školama kolegama, ali i široj obrazovnoj zajednici.

Jedan od najvećih i najvažnijih rezultata projekta je izrada kurikuluma za nove izvannastavne aktivnosti:

  • Jezičnog kluba za engleski i njemački jezik (razvoj višejezične pismenosti)
  • Enigmatsko-matematičke grupe (razvoj matematičke pismenosti)
  • Medijsko-digitalne grupe (razvoj medijske i digitalne pismenosti)
  • Književne stvaraonice (razvoj čitalačke pismenosti)
  • Knjižničarske grupe (razvoj čitalačke i digitalne pismenosti)
  • Astronomske grupe (razvoj matematičke pismenosti)

Unutar projekta nastala je i njegova službena web stranica tridotristo.com na kojoj su javno dostupni svi rezultati projekta, digitalni repozitorij, kurikulumi nastali za vrijeme njegova trajanja i materijali koje mogu koristiti druge škole i učenici, te svi zainteresirani da nauče više.

Ukupna vrijednost projekta: 938.719,08 kn – 100 % bespovratno

Posljednja izmjena: Petak, 22 Studeni 2019 07:44

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza