Petak, 31 Srpanj 2015 15:00

10 uspješnih godina AZRA-e i doprinosa razvoju Varaždinske županije

Agencija za razvoj Varaždinske županije kroz desetogodišnje postojanje, razvila se u jednu od najuspješnijih razvojnih agencija u ovom dijelu regije, pokretač je regionalnog razvoja te glavna jedinica za privlačenje sredstava iz EU i nacionalnih fondova, a prema Zakonu o regionalnom razvoju RH, akreditirana je i kao regionalni koordinator za Varaždinsku županiju.

Svima poznata kao AZRA, kao i istoimeni sastav novog vala i Agencija za razvoj bila je jedna od prvih razvojnih agencija na ovom području, osnovana od strane Varaždinske županije i u njenom je stopostotnom vlasništvu. AZRA je osnovana kako bi se osigurao optimalan razvoj Varaždinske županije, s ciljem promicanja i provedbe razvojnih aktivnosti u skladu s razvojnim prioritetima Županije. Iako su se od početka do danas mijenjale struktura i organizacijski ustroj AZRA-e, AZRA je uvijek bila usmjerena na pružanje podrške privatnom, civilnom i javnom sektoru, kroz osiguravanje informacija, edukaciju te pružanje konzultantskih usluga i pomoći svim dionicima, od strane zaposlenih stručnjaka koji pokrivaju sva područja djelatnosti, a gotovo svi s visokim su ili višim stupnjem obrazovanja.

Počeci pozicioniranja AZRA-e i uloga u pripremi za EU fondove

U kontekstu pristupnog puta Hrvatske prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji, razvojne agencije imale su status stručnih institucija, sa znanjem i iskustvom u poznavanju europske politike i mogućnosti privlačenja sredstava iz europskih fondova. Kada je AZRA osnovana, 1. kolovoza 2005. godine, Hrvatska je već dobila status kandidata za članstvo u EU te je započela pregovore. U to vrijeme Hrvatskoj su bili na raspolaganju pretpristupni programi pomoći CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD u sklopu kojih je AZRA već tada uspješno implementirala preko desetak važnih projekata, od projekta REI (Roma Employment Initiative) usmjerenog na romsku nacionalnu manjinu, Turističko-kulturno informativni centar Lepoglava – TKIC, projekt ICE Internalisation of Cross-Border Entrepreneurship, Projekt FUTURE PUBLIC ENERGY, Projekt  SMEs GO ONLINE, Putevi tradicionalne hrane P.O.T, For Plan - Interregional Forestry Management Plan i druge. Projekti su pokrivali sva područja, od poduzetništva, ekologije, turizma, energetske učinkovitosti do problema nacionalnih manjina, a vrijednost im je bila preko 2 milijuna eura.  Od 2007. godine do stupanja u članstvo Europske unije, sredstva su bila dostupna preko Instrumenta pretpristupne pomoći IPA koji je u financijskom razdoblju 2007.-2013. zamijenio  dotadašnje programe pomoći. Tek tada su se otvorila vrata i mogućnosti snažnijeg povlačenja sredstava iz pretpristupnih fondova, a AZRA je uspješno iskoristila te pripremila i sudjelovala u provedbi  nekoliko zapaženih projekata za Varaždinsku županiju. Prije svega to su bili prekogranični projekti iz IPA prekogranične suradnje sa Slovenijom, poput projekata Mura-Drava.bike, Edu-preneur, SPRINT, IR-OVE, zatim s Mađarskom projekti InvestPro i InvestStrategy, a kroz komponentu IPA IV - razvoj ljudskih potencijala projekti INVET, ECHO i One click away. Vrijednost samo tih projekata iz IPA programa bila je preko 4 milijuna eura, bez projekata financiranih iz ostalih programa pomoći, IPARD-a, Europe za građane i različitih europskih lokalnih vlada. Također, u završnoj fazi provedbe su četiri projekta odobrena u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007.-2013., ukupne vrijednost preko milijun i 200 tisuća eura.

Ured hrvatskih regija u Bruxellesu

S uspostavljanjem snažnije suradnje s jedinicama lokalne samouprave i pružanjem stručne pomoći i podrške u njihovom razvoju, Varaždinska županija otvorila je Ured hrvatskih regija u Bruxellesu 2007. godine, kako bi povezala članove Ureda s ključnim europskim institucijama i regijama iz drugih zemalja Europske unije.

Ured zastupa interese hrvatskih partnera, pronalazi mogućnosti za suradnju s europskim partnerima u projektima koje financira EU te prikuplja (networking) i prosljeđuje informacije o događanjima na raznim područjima djelovanja EU, a također, partneri su članovi raznih regionalnih mreža i inicijativa. Do sada su Uredu hrvatskih regija pristupili: od županija - Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska, Zagrebačka, od gradova - Koprivnica, Rijeka i Varaždin te općina Vidovec.

Snažnu mogućnost za razmjenu znanja i iskustava te pronalazak novih projektnih partnera na temelju zajedničkih potreba i interesa pružaju Otvoreni dani europskih regija i gradova koje organizira Ured. Glavne teme ovogodišnjih OPEN DAYS-a koji se održavaju od 12. do 15. listopada su energetska učinkovitosti, poticanje MSP u regijama i povezanost urbanih i ruralnih područja, dok Varaždinska županija sudjeluje na OPEN DAYS-u, u partnerstvu pod nazivom Attention! Eco-Connected Regions s partnerima iz Poljske, Francuske, Nizozemske, Slovenije i Turske na temu održivog transporta.

Podrška ravnomjernom razvoju Varaždinske županije

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike, najvećim dijelom kroz Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski fond za ribarstvo, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj te Kohezijski fond. AZRA je dosad sudjelovala u izradi i provedbi nekoliko projekata od značajne važnosti za Varaždinsku županiju u području obrazovanja, financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, od koji treba istaknuti projekte: „Osiguravanje pomoćnika učenicima u školama Varaždinske županije“, projekt Srednje škole Arboretum Opeka Inovativni kurikulum "Cvjećara" u skladu s europskim standardima kvalitete FLORA+,  projekt Srednje škole Ludbreg „Promocija obrtničkih i strukovnih zanimanja u duhu razvoja poduzetništva“ koji je za tu školu izradila AZRA, a pružala je tehničku pomoć Srednjoj školi Ivanec, za projekt SMUN (Suvremene metode u nastavi). Također, AZRA odrađuje upravljanje provedbom Projekta razvoja IPP i IPT na području regije sjeverne Hrvatske, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, od iznimne važnosti za razvoj integriranog prijevoza putnika i tereta na području regije. Ukupna vrijednost spomenutih projekata iznosi preko 10 milijuna kuna.

Osvrt na mogućnosti koje se nude iz strukturnih fondova i suradnju s dionicima u tom pogledu dao je direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić.

-Financijskim sredstvima iz spomenutih strukturnih fondova, kroz ove se projekte želi potaknuti gospodarski razvoj, regionalna konkurentnost, zapošljavanje te europska međunarodna suradnja, a mi kao Agencija pritom imamo važnu ulogu u odabiru i pripremi projekata koji će na optimalan način doprinijeti snažnijem razvoju svih sektorskih područja u Varaždinskoj županiji, s posebnim naglaskom na povećavanju zaposlenosti te usavršavanju i edukaciji ciljnih skupina, kao ključni preduvjet današnjim potrebama tržišta rada. Osim toga, naša Agencija ima važnu ulogu u koordiniranju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj, radi na poticanju zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, a kao regionalni koordinator za Varaždinsku županiju, AZRA pruža podršku regionalnom razvoju Varaždinske županije, radi na izradi Županijske razvojne strategije te surađuje s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata - ističe Lukačić.

Suradnja s općinama i gradovima

AZRA s posebnim entuzijazmom i odgovornošću pruža svoju stručnu podršku svim općinama i gradovima s područja Varaždinske županije, ali i području cijele Hrvatske, od općine Motovun u Istarskoj županiji do općine Blato u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, vodeći brigu pritom o lokalnim specifičnostima i potrebama ulaganja te razvijanja projekata u skladu s time. Važan partner u našem svakodnevnom radu su nam brojni načelnici i gradonačelnici s kojima surađujemo, pružamo im kontinuiranu pomoć i podršku, od informiranja o otvorenim natječajima, pripreme i vođenje projekata te izrade strateških i drugih dokumenata kako bi njihovi projekti bili najbolje pripremljeni za prijave na natječaje jer samo tako možemo doprinijeti ravnomjernom razvoju svih područja u našoj Županiji – naglasio je direktor AZRA-e Krunoslav Lukačić. Svim našim poslovnim partnerima, jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, poduzetnicima, organizacijama civilnog društva, razvojnim agencijama, javnim,  obrazovnim institucijama te fizičkim osobama se zahvaljujemo na dosad ostvarenoj uspješnoj suradnji te se nadamo da ćemo tu suradnju intenzivirati u budućnosti. Što se tiče planova za budućnost na raspolaganju nam stoje izuzetno velika sredstva iz europskih fondova, a naša je obaveza i odgovornost da osiguramo maksimalno iskorištenje tih sredstava, identificiramo ključne potrebe i prioritete razvoja svih dionika, te u skladu s tim kontinuirano pripremamo i provodimo razvojne projekte s ciljem što snažnijeg razvoja svakog od ključnih dionika Varaždinske županije, kojima pružamo našu pomoć, ali i s područja cijele Hrvatske – istaknuo je direktor AZRA-e te se posebno zahvalio svim djelatnicama i djelatnicima Agencije koji su zaslužni za AZRA-ine uspjehe.

-U našoj Županiji, djelomično i zahvaljujući EU fondovima, nikad nije bio zabilježen ovako velik investicijski ciklus vrijedan preko milijardu kuna. U okviru toga su i agencijski projekti poput  modernizacije naših srednjih škola, asistenata u nastavi, razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta te mnogi drugi. Siguran sam da će AZRA i dalje ostati okosnica razvoja i još više raditi na projektima koji imaju regionalni značaj i regionalnu dimenziju. Obzirom na dosadašnje bogato iskustvo priprema i provedba razvojnih projekta treba ostati jedna od najznačajnijih aktivnosti kako bi se osiguralo što više sredstva iz EU fondova, posebice u području razvoja ruralnih područja, povećanja zapošljavanja te razvoja poduzetništva i ljudskih resursa – kazao je župan Predrag Štromar.

Na 10 uspješnih godina AZRA-e osvrnuli su se i zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić, načelnik Općine Maruševec Ivan Šagi te predsjednik Uprave PPK Karlovac Igor Miljak.

-Kao jedan od troje prvih zaposlenika Agencije za razvoj Varaždinske županije, mogu istaknuti da je Varaždinska županija već 2005. godine prepoznala važnost financiranja projekata iz Europske unije te upravo na tragu toga osnovana je AZRA. Od samih početaka do danas Agencija je sudjelovala u izradi nekoliko desetaka ključnih razvojnih projekata od strateške važnosti za Varaždinsku županiju i time potvrdila da je politika razvoja Varaždinske županije bila dobra. Kvalitetni kadrovi koji su radili i rade u AZRA-i, od kojih su mnogi danas uspješni privatni poduzetnici, na pozicijama u Bruxellesu ili  na ključnim pozicijama u izvršnoj vlasti potvrda su uspjeha i kvalitete kojom se uvijek vodila AZRA – naglasio je zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić.

-S ponosom mogu istaknuti jedan od najvećih projekata koji je AZRA izradila za Grad Lepoglavu, a to je projekt TKIC, osnivanje Turističko-kulturno informativnog centra vrijednosti 981.037,02 eura, nakon čega je uspješna suradnja nastavljena i ostvarena na mnogo zajedničkih projekata ugrađenih u razvoj Grada, a svakako treba spomenuti i projekt Izgradnje sustava za pročišćavanje otpadnih voda – KAMENICA iz IPARD programa, vrijednosti oko 1.100.000,00 kuna – izjavio je gradonačelnik Grada Lepoglave Marijan Škvarić.

-Općina Maruševec imala je izuzetno uspješnu suradnju s Agencijom za razvoj Varaždinske županije u pružanju pomoći oko provođenja EU i nacionalnih projekata, a što je posebno vidljivo iz realizacije Mjere 301 iz IPARD programa kojom je realiziran projekt Općine Maruševec pod nazivom „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Maruševec“ i ostvaren povrat sredstava u iznosu od 2.164.775,84 kuna – istaknuo je načelnik Ivan Šagi.

- Izuzetno smo ponosni na suradnju s Agencijom za razvoj i   zahvalni smo  im na  velikom poslu koji su odradili u projektu PPK Karlovačke mesne industrije u sklopu IPARD programa. Riječ je o ulaganju u opremanje postojećih rasjekaonica, hladnjača, objekata za proizvodnju mljevenog mesa, mesnih pripravaka i preradu mesa u sklopu kojeg smo  nabavili 22  stroja, ukupne vrijednosti 23 milijuna kuna. Ovaj projekt omogućio je tehnološko unapređenje naše tvrtke čime smo zadovoljili kriterije tržišta Europske unije što je rezultiralo povećanim poslovnim aktivnostima – istaknuo je predsjednik Uprave PPK Karlovac Igor Miljak.

Samo kroz program Europa za građane čiji je cilj povezivanje građana i poticanje suradnje organizacija civilnoga društva diljem zemalja članica Programa provedeno je 12 projekata koje je pripremala AZRA, ukupne vrijednosti gotovo 253 tisuće eura, a nositelji projekata bile su općine i gradovi s područja Varaždinske, ali i drugih županija (Vidovec – 2 projekta, Cestica, Sračinec, Varaždinske Toplice, Breznički Hum – 2 projekta, Sveti Ilija, Rasinja, Biograd na Moru).

Isto tako, AZRA pruža snažnu podršku JLS-ima u području strateškog planiranja i izrade strateških dokumenata te je dosad izrađeno preko 40 strateških dokumenata na razini općina, gradova i županije, vrijednosti oko milijun kuna, a u istoj vrijednosti je dosad prijavljeno strategija razvoja jedinica lokalne samouprave preko Programa ruralnog razvoja, Podmjera: 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Kroz V. komponentu IPA-e (program IPARD), na području cijele Hrvatske prijavljeno je uz tehničku pomoć Agencije ukupno 17 projekata ukupne vrijednosti 65 milijuna kuna, a nositelji tih projekata bile su općine, gradovi, OPG-ovi i poduzetnici.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 14 Prosinac 2015 22:35

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza