Utorak, 19 Siječanj 2016 12:45

Objavljen trajno otvoreni poziv: Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u kojem je čitavi prostor Varaždinske županije prihvatljivo područje za financiranje.

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

– Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma

– Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture

Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

– Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

7.1 Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

7.1.1 Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine:

– Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općina, županije…)

– Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge…).

– Mala i srednja poduzeća

7.1.2 Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture:

– Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općine, županije…)

– Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području zaštite prirode (npr. Natura 2000, upravljačka tijela za zaštićena područja, nadležna tijela za konzervaciju, nevladine organizacije, institucije za istraživanje i razvoj, agencije za regionalni razvoj, šumarski instituti, centri za ruralni razvoj, itd.).

 

7.2 Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja:

– Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti

– Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) (npr. zdravstveni centri, organizacije za socijalnu skrb, nevladine organizacije, starački domovi, agencije za regionalni razvoj, socijalna poduzeća, spasilačke službe i organizacije za civilnu zaštitu, itd.).

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice.

Prihvatljive aktivnosti: projektni prijedlog mora se odnositi samo na jednu prethodno navedenu prioritetnu os i jedan specifični cilj projekta, čak i ako se neke aktivnosti projekta odnose na druge prioritetne osi.

Aktivnosti moraju pokazati prekogranični utjecaj na prihvatljivo područje ovog programa.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 33.087.636,00 eura. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 eura do 2.500.000,00 eura za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i od 100.000,00 eura do 1.000.000 eura za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prijave projekta mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva.

Prvi rok za podnošenje je 11. ožujak 2016. Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

AZRA stoji na raspolaganju svim potencijlanim prijaviteljima kao izvor potrebnih informacija, pružatelj usluge pripreme projektnih prijedloga ili kao projektni partner.

Kontakt osoba za ovaj poziv na suradnju i predmetni Program (Interreg V-a Slovenija-Hrvatska) je Dunja Mraković; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 042/422-206.

Posljednja izmjena: Utorak, 19 Travanj 2016 14:04

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza