Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017 13:34

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Putem ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP-e putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih pripremi i provedbi projekata.

 

Status: otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Predmet: Razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške, te usluga informiranja za MSP–ove (u daljnjem tekstu: usluge).

Svrha (Cilj): Osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

  • najniži iznos: 100.000,00 kuna
  • najviši iznos: 600.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • razvojne agencije,
  • poduzetnički centri,
  • poslovni parkovi,
  • poslovni inkubatori,
  • poduzetnički akceleratori.

Poveznica na natječaj 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza