Petak, 20 Studeni 2015 07:53

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu"

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.

Ukupni maksimalni iznos sredstava ove potpore je 3.500.000,00 eura.

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016.

http://www.eu-projekti.info/objavljen-natjecaj-za-operaciju-4-3-3

Posljednja izmjena: Petak, 11 Prosinac 2015 09:20

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza