Utorak, 15 Siječanj 2019 13:24

Prijavite se na natječaj „Znakovi kvalitete“

Podsjećamo zainteresirane prijavitelje da je natječaj otvoren do lipnja tekuće godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava (7.500.000,00 kuna).

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum završetka natječaja: do 29.06.2020

 

Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima. Dobivanjem znakova kvalitete stremi se povećanju konkurentnosti MSP-ova, te povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–        „Hrvatska kvaliteta“

–        „Izvorno hrvatsko“

–        „Tradicijski obrti”

–        „Umjetnički obrti”.

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja.

Neki od neprihvatljivih troškova:

  • troškovi vezani za održavanje postojećeg znaka kvalitete
  • troškovi uvođenja i održavanja normi za sustave upravljanja i procesa
  • troškovi povezani s ocjenjivanjem sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom  
  • troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Neki od kriterija za isključenje:

  • prijavitelji koji nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga 
  • prijavitelji koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje
  • prijavitelji koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: a) ako se iznos potpore utvrđuje na temelju cijene ili količine proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih na tržište od strane dotičnih poduzetnika i b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore.

Maksimalni iznos sredstava po prijavitelju: 75.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova

Razdoblje podnošenja projektnih prijedloga: od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.

O natječaju možete čitati ovdje ili se raspitati na brojeve telefona ili mail AZRA-e.

Posljednja izmjena: Srijeda, 16 Siječanj 2019 09:56

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza