Utorak, 15 Siječanj 2019 13:43

I dalje je otvorena predaja projektnih prijedloga za natječaj „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ovim natječajem pruža se mogućnost certificiranja proizvoda s ciljem veće konkurentnosti na tržištu.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum završetka natječaja: do 29.06.2020.

 

Svrha: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Predmet: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Prihvatljivi troškovi između ostalih:  

 • ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti

Neprihvatljivi troškovi između ostalih:

 • troškovi vezani za održavanje postojeće isprave o sukladnosti
 • troškovi uvođenja znakova kvalitete
 • troškovi uvođenja i održavanja normi za sustave upravljanja i procesa
 • troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga te troškovi provedbe javne nabave i upravljanja projektom
 • kupnja, najam i zakup opreme, zemljišta i nekretnina
 • kupnja, najam i zakup vozila

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK i 1.000.000,00 HRK

Projektne prijave primaju se od 18.06.2018. do 29.06.2020 u 00:00:00.

Više informacija pronaći ćete ovdje ili direktnim kontaktiranjem AZRA-e.

Posljednja izmjena: Petak, 18 Siječanj 2019 06:55

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza