Četvrtak, 29 Listopad 2015 15:18

Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka b) Pravilnika o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«.

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (2) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 11. Pravilnika.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima, i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

b) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno Pravilniku o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (NN 34/15, 65/15, 91/15),

c) ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015.

Više na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/1798/.

Posljednja izmjena: Petak, 11 Prosinac 2015 09:20

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza