Utorak, 15 Siječanj 2019 14:08

Bespovratne potpore u sklopu natječaja „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“

Natječaj je otvoren za MPS-ove koji nastoje plasirati svoje proizvode na međunarodno tržište.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum završetka natječaja: 29.06.2020.

 

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Predmet Poziva: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja
 2. istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 3. informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6 Informiranje i vidljivost

Prihvatljivi troškovi:

 1. Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
 2. Troškovi upravljanja izložbenim prostorom
 3. Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH.

Kriteriji za isključenje:

 • za aktivnosti ili troškove povezane uz sektore:
 • ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
 • primarne poljoprivredne proizvodnje
 • djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
 • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici
 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000,00 HRK, a najviši 1.000.000,00 HRK.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti za mikro i malo poduzeće iznosi 85%, a za srednje poduzeće 65%.

Predaja projektnih prijedloga: od 30. listopada 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje, ili na brojeve telefona AZRA-e.

Posljednja izmjena: Srijeda, 16 Siječanj 2019 12:08

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza