Ponedjeljak, 21 Siječanj 2019 07:15

Natječaj za tip operacije 19.3.1 “Priprema aktivnosti projekata suradnje”

Natječaj je ZATVOREN

 

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Podnošenje Zahtjeva za potporu: od 18. 7. 2018. do 30. 6. 2019.

 

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu pripremnih aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova. Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Prihvatljivi korisnici: odabrani LAG-ovi unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putnih troškova, troškovi usluga, troškovi izrade dokumentacije u svrhu pripreme projekta suradnje.

Uvjeti prihvatljivosti pripreme projekta suradnje – između ostalih:

  1. moraju sudjelovati najmanje dva (2) partnera
  2. mora se provoditi na području najmanje dva (2) partnera koji sudjeluju u pripremi projekta suradnje
  3. mora biti donesena Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje, od strane Upravnog odbora LAG-a
  4. mora rezultirati Sporazumom o suradnji

Neprihvatljivi troškovi:

  1. rabljeni strojevi i oprema
  2. vozila
  3. troškovi izrade studija, analiza, mišljenja, strategija i sličnih dokumenata koji nisu izravno vezani uz pripremu projekta suradnje

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a raspitati se o detaljima natječaja na stranicama i brojevima telefona AZRA-e.


 

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 01 Srpanj 2019 13:31

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza