Ponedjeljak, 28 Siječanj 2019 07:23

Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“

 

Natječaj je ZATVOREN

Projektne prijave: od 2. 1. 2019. od 12:00 sati do 1. 7. 2019. do 12:00 sati

Sufinanciranje: 100%

 

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura.

Prijavitelji: Šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi troškovi – između ostalih - su:

  • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova).
  • ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b) i c) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) i e) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a), b), c), i d) i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).
  • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture
  • ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd. 3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Neprihvatljivi troškovi – između ostalih:

- kupovina zemljišta i opreme od člana

- troškovi održavanja predmeta ulaganja

- plaćanje u gotovini

- troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a ostale savjete naći ćete na stranicama i brojevima telefona AZRA-e.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 01 Srpanj 2019 13:29

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza