Utorak, 12 Veljača 2019 06:44

Objavljen natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala"

Natječaj je ZATVOREN

 

Sufinanciranje: 100%

Projektne prijave: od 12. veljače 2019. od 12:00 sati do 31. ožujka 2019. godine do 12:00 sati

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna.

 

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prihvatljivi opći troškovi su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.


Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
a) troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

c) troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg nasada/bilja na dosadašnjoj čestici ( i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije i/ili drugu procjenu prihvatljivi su u iznosu do 1 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti i

d) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

a) investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta

b) građenje/rekonstrukciju/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju

c) popravak ili nabavu novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju

d) nabavu domaćih životinja

e) kupnju i sadnju sadnica višegodišnjeg nasada/bilja

f) označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti

g) kupnju poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i

h) analizu tla.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje, a za dodatne informacije o natječaju javite se na brojeve telefona i mail AZRA-e.

Posljednja izmjena: Petak, 31 Svibanj 2019 11:10

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza