Ponedjeljak, 06 Svibanj 2019 06:12

JAVNI POZIV za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.

 

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07). Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Osnovna namjena: - ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, - prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, - uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, - upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost): - sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Prijave: od 2.5.2019. godine do 16.6.2019. godine.

Za dodatna pitanja u vezi Javnog poziva obratite se na Brojeve telefona ili mail adresu AZRA-e.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 06 Svibanj 2019 07:04

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza