Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 10:39

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Stopa financiranja: 100%

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 400.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

 

Svrha ovog Poziva: Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Prijavitelj mora biti:

- ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:

- dom socijalne skrbi;

- centar za socijalnu skrb;

- centar za pružanje usluga u zajednici;

- centar za pomoć u kući; ili

-udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge; ili

- fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge; ili

- pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Partneri su dozvoljeni.

Prihvatljive aktivnosti:

 • • izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 • • dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba objekata;
 • • izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju objekata;
 • • stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • • kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata;
 • • kupovina nekretnina uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište;
 • • procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;
 • • nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • • nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika i sl.);
 • • nabava vozila neophodnih za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 • • priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 • • edukacija za pružatelje usluga vezana uz specijaliziranu opremu i uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 • • financijska revizija projekta;
 • • upravljanje projektom;
 • • promicanje horizontalnih načela;
 • • aktivnosti informiranja.

 

Podnošenje projektnih prijedloga je od 16.9.2019. godine od 11:00:00 sati do 14.1.2020. godine do 11:00:00 sati.

Posljednja izmjena: Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 10:50

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza