Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

  • GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom.
  • GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture.
Svrha Poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija" je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Organizacijskom reformom omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja neformalnim i formalnim procesima organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.
 
Srijeda, 17 Svibanj 2017 12:57

Certifikacijom proizvoda do tržišta

PRIJAVE se zaprimaju OD 22. svibnja 2017.

 

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit Ce se u okviru Operativnog PROGRAMA Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost”. Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a ZA uključivanje polukružno process Rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima”; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani Razvoj ja Rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima”.

Cilj ovog Poziva Je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih Proizvoda osiguraju preduvjete ZA povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Pružanjem naknadne ZA uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi kao takvi izbačaj MSP-Ovi iskoriste prednosti koje primjena normi IMA na omogućavanje zabrana attachable novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat CE SE putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. GODINE , odnosno učiniti iskorištenja raspoloživih sredstava u da ukupnoj vrijednosti OD 38.000.000,00 kuna. 

Poziv Je namijenjen mikro, Malim ILI srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije br (EU). 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava Koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna , DOK najviši iznos bespovratnih sredstava Koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna .

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406 

 

Četvrtak, 06 Travanj 2017 10:55

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Trajno je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“. 

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Prijave se zaprimaju od 03.05.2017. do 31.12.2017.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386 

U Narodnim novinama broj 20/2017 od 08. ožujka 2017. godine objavljen Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
Korisnici koji imaju pravo na korištenje sredstava mjera Nacionalnog pčelarskog programa su fizičke ili pravne osobe, upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Iznimno, pravne osobe koje imaju pravo na korištenje mjera Nacionalnog pčelarskog programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije.      

Mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine čija je provedba obuhvaćena Pravilnikom su:

  1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara
  2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze
  3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
  4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost
  5. Obnavljanje pčelinjeg fonda
  6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda
  7. Praćenje tržišta
  8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu.

Pravilnik i obrasce za podnošenje prijave, zahtjeva za isplatu potpore te sve ostale potrebne informacije možete preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u izborniku Tržišna potpora - Pčelarstvo. Molimo da pri podnošenju zahtjeva koristite obrasce objavljene na stranici Agencije za plaćanja: http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx, jer obrasci objavljeni u Narodnim novinama zbog načina objave nisu iskoristivi. 

Provedbom mjera iz navedenog programa stvorit će se uvjeti za bolji položaj pčelarstva u Republici Hrvatskoj te stvoriti osnova za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru.    

Stranica 13 od 17

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza