Srijeda, 24 Svibanj 2017 12:59

Umjetnost i kultura 54+

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

 

Svrha Poziva:

Poboljšanje socioekonomskih uvjeta u Republici Hrvatskoj jedan je od važnijih ciljeva OPULJP- a, koji posebnu brigu posvećuje osobama izloženim riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Jednu od velikih skupina izloženih riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, odnosno ranjivih skupina, čine starije osobe, a sociodemografski pokazatelji ukazuju na to da je Hrvatska „staro društvo“. Tako je, prema posljednjem popisu stanovništva Državnog zavoda za statistiku (DZS), prosječna starost stanovništva u 2011. godini bila 41,7 godina, a udio starijih od 55 godina u stanovništvu iznosio je 31,3%.

Opći cilj: Socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Specifični ciljevi:

  • Poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine
  • Povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti
  • Jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad  usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine 

Ciljne skupine Poziva:

  1. osobe starije od 54 godine
  2. stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva

Otvoren: 23.5.2017. do 24.7.2017.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 20.000.000,00 HRK.

Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85% osigurano temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos iznosi 1.000.000,00 HRK.

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1410

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

  • GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom.
  • GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture.
Svrha Poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija" je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Organizacijskom reformom omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja neformalnim i formalnim procesima organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija". Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

  • GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom.
  • GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture.
Svrha Poziva "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija" je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. Organizacijskom reformom omogućit će se institucionalna reforma IRI sektora odnosno poboljšanje funkcioniranja neformalnim i formalnim procesima organizacijske strukture s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. U konačnici rezultat takve reforme bit će transformacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.
 
Srijeda, 17 Svibanj 2017 12:57

Certifikacijom proizvoda do tržišta

PRIJAVE se zaprimaju OD 22. svibnja 2017.

 

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit Ce se u okviru Operativnog PROGRAMA Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost”. Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a ZA uključivanje polukružno process Rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima”; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani Razvoj ja Rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima”.

Cilj ovog Poziva Je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih Proizvoda osiguraju preduvjete ZA povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Pružanjem naknadne ZA uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi kao takvi izbačaj MSP-Ovi iskoriste prednosti koje primjena normi IMA na omogućavanje zabrana attachable novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat CE SE putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2018. GODINE , odnosno učiniti iskorištenja raspoloživih sredstava u da ukupnoj vrijednosti OD 38.000.000,00 kuna. 

Poziv Je namijenjen mikro, Malim ILI srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije br (EU). 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava Koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna , DOK najviši iznos bespovratnih sredstava Koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna .

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406 

 

Stranica 21 od 26

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza