Objavljen natječaj za provedbu podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" – provedba tipa operacije 8.6.3. "Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda"

Prihvatljivi korisnici:

šumoposjednici

udruge šumoposjednika/šumovlasnika

obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i

jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 17. i 20. Pravilnika isključujući za natječaj trošak zakupa/najma izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma, za:

1. gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)

2. zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama

3. kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)

4. izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i

5. kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

(2) Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 7. stavkom 3. Pravilnika.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu iz točke 5. stavka 4. ovoga Natječaja počinje teći od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.

 

 Predmet natječaja je ulaganje u šumarske tehnologije, strojeve, alate i opremu u predindustrijskoj obradi drva.

 Prihvatljivi prijavitelji su: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana za djelatnosti prerade drva.

 Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

•kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.),

•kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.),

•instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i

•izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.).

Iznos sufinanciranja: 

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000,00 EUR, a najviša 1.000.000,00 EUR.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a od 15. srpnja 2016. godine do 15. studenoga 2016. godine.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.  

Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/operacija-862-modernizacija-tehnologija-strojeva-alata-i-opreme-u-predindustrijskoj-preradi.

 

 

Po završetku nastave, u utorak 21. lipnja 2016. u Varaždinskoj županiji je održana i završna konferencija drugog po redu projekta osiguravanja pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju koji se provodio u školama kojima je osnivač Varaždinska županija – "Veliki za male".

 

Ove nastavne godine sredstvima osiguranima projektom Veliki za male financiran je rad ukupno 60 pomoćnika u nastavi koji su pružali podršku 60 učenika u 22 osnovne i 4 srednje škole.

 

Zamjenik župana Varaždinske županije, Alen Kišić tom je prilikom istaknuo važnost i vrijednost projekta naglasivši još jednom kako učenici s teškoćama u razvoju moraju dobiti svoju priliku da budu „jednakiji“, a to im u nastavi omogućavaju upravo pomoćnici.

 

Na konferenciji su svoja iskustva u radu s učenicima s teškoćama u razvoju iznijeli pomoćnici u nastavi, a po prvi puta moglo se na ovakvom događanju čuti i iskustvo roditelja. Sva iskustva pomoćnika i roditelja su mahom pozitivna, ali imaju i konstruktivnih prijedloga za poboljšanje cjelokupnog okruženja u kojem svakodnevno tokom nastavne godine surađuju ravnatelji, stručne službe, pomoćnici, učenici i roditelji.

 

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, mr.sc. Miroslav Huđek, zahvalio je svim sudionicima projekta na njihovom predanom angažmanu i najavio nastavak suradnje u novom projektu osiguravanja pomoćnika, koji upravo priprema AZRA i koji će biti apliciran na aktualni natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Na predanom radu svim nazočnima je zahvalila i koordinatorica projekta iz AZRA-e, Dunja Mraković.

 

Projekt ukupne vrijednosti 2.568.551,53 kuna, od čega na EU sredstva iz Europskog socijalnog fonda otpada 92% iznosa, a na sredstva Varaždinske županije 8%, započeo je 1. rujna 2015. i službeno će završiti 31. kolovoza 2016. godine.

 

 

 

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«

Tip operacije 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Korisnici

 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima

 

Prihvatljivi troškovi

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi

Potpora

Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a

 

Tip operacije 2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 

Korisnici

Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva

 

Prihvatljivi troškovi

Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi

 

Potpora

Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a

 

Tip operacije 3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Korisnici

 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;
 • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja

 

Prihvatljivi troškovi

Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi

Potpora

Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a

 

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

Više na: http://www.apprrr.hr/podmjera-86-potpora-za-ulaganja-u-sum-tehnologije-te-u-preradu-mobilizaciju-i-marketing-sum-proizvoda-1959.aspx.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji uključuju aktivnosti konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Prihvatljive aktivnosti:

 • konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
 • konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća
 • konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveć

Iznos sufinanciranja:

 • Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 5.000 eura
 • Maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 700.000 eura.

Stopa sufinanciranja:

Maksimalan intenzitet sufinanciranja projekata iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Više na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sumskih-ekosustava-provedba-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojin/.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2016./2017. školsku godinu

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za učenike s teškoćama u razvoju kojima neće biti osiguran pomoćnik u nastavi u 2016./2017. školskoj godini putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda te su njihove projektne prijave u skladu s uvjetima iz Javnog poziva.

Cilj Javnog poziva je provedbom projekata udruga osigurati potporu pomoćnika u nastavi radi neposredne pomoći učenicima s teškoćama u razvoju u zadacima koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih školskih aktivnosti, a na temelju izrađenog programa rada pomoćnika u nastavi i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju.

Ministarstvo planira na temelju Javnog poziva projektima udruga dodijeliti do 10.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 38.750 kuna, a najveći je 387.500,00 kuna.

Udruga prijavljuje samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 30. lipnja 2017. godine.

Rok: 1. srpnja 2016.

Prijava projekta u partnerstvu je obvezna s minimalno jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u županiji u kojoj se projekt provodi.

Više na: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14691&sec=1933.

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza