Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv Srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2017.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.

Sredstva su namijenjena za:

 • Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen/i na:
 • povezivanju javnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • uvođenju novih tehnologija
 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.) 
 • Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT - elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
 • Novi oblici promocije:
 • branding
 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • drugo

 

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva:  400.000,00 kn

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:

 • 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola)
 • 40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više prijavitelja (partneri)

Prijavitelj  po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta. 

Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.

Javni poziv otvoren je do 10. ožujka 2017. godine

 

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema PROGRAMU PODRŠKE REGIONALNOM RAZVOJU.

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata u 2017. godini, usklađene s ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva i prihvatljivo područje provedbe

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13) razvrstani u:

 • III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
 • I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).
 • II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.

Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu prihvatljivih podnositelja zahtjeva kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači podnositelji zahtjeva i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici (dječji vrtići, škole, kulturni centri, domovi kulture, knjižnice, čitaonice, objekti socijalne i zdravstvene skrbi te ostali javni objekti).

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata javne namjene čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektima koje se provode u 2017. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udio sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije do 11. prosinca 2017.

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja: najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju pojedinog projekta je 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta neovisno o statusu podnositelja zahtjeva u odnosu na indeks razvijenosti

Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainulalipa) s PDV-om.

Postupak podnošenja zahtjeva: podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za dodjelu sredstava u skladu sa Smjernicama za podnositelje zahtjeva, uz priloge.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje projekata

Više na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-podrske-regionalnom-razvoju/3537.

 

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Veleposlanstva Republike Francuske u RH, u Zagrebu je održan Hrvatsko-francuski poslovni forum radi kojeg je u Hrvatsku doputovalo više desetaka predstavnika francuskih gospodarstvenika, članova najznačajnijeg francuskog gospodarskog udruženja MEDEF, a na forumu su sudjelovali i predstavnici Agencije za razvoj Varaždinske županije. Kako bi ojačali gospodarsku suradnju i investicije, u Hrvatsku su doputovali predstavnici poslodavaca iz dvadesetak tvrtki, iz sektora građevinarstva, aeronautike, obrane, pročišćavanja voda i zbrinjavanja otpada, prometa, bankarskih usluga, financija, savjetovanja te energetike i svemirske tehnologije.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Cilj Poziva je pružanje potpore poljoprivrednicima u razvoju njihovih malih poljoprivrednih gospodarstava.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba  tipa operacije 9.1.1. "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija".

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza