Nakon prijema u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Nj.E. Daniel Maksymiuk prisustvovao je seminaru o sporazumu o slobodnoj trgovini EU – Kanada (CETA), kojega su Palači Herzer organizirali Kanadsko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj, Kanadsko-hrvatska gospodarska mreža (CCBN), Superna d.o.o., Tehnološki park Varaždin, Varaždinska županija i Grad Varaždin, a prezentaciju o prednostima ulaganja u Varaždinsku županiju održao je direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije Krunoslav Lukačić.

Zahvaljujući spomenutoj Kanadsko-hrvatskoj gospodarskoj mreži, Hrvatska je povećala trgovinsku razmjenu s Kanadom za gotovo 100 posto u zadnjih 6 godina, a Hrvatska je ujedno i najveći trgovinski partner Kanadi iz naše regije, što je uspjeh kada gledamo  potencijal čitave Europe. Sporazumom CETA ukida se carina te će se povećati izvoz malih i srednjih poduzeća EUi potaknuti njihova konkurentnost, omogućujući ulazak gotovo svih roba u Kanadu bez naplate carina. Na dan kada CETA stupi na snagu, ukinut će se 98 posto svih kanadskih carina, uključujući 92 posto kanadskih carina na poljoprivredne proizvode. Očekuje se da će se CETA-om povećati izvoz iz EU u Kanadu za 24% godišnje.

Na početku seminara, okupljenima su se obratili direktor Tehnološkog parka Varaždin Josip Borak te zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić koji je istaknuo kako vjeruje da će seminar otvoriti nove mogućnosti suradnje sa Kanadom, koja ima 35 milijuna stanovnika, među kojima i velik broj Hrvata. –Nadam se da će se kompanijama iz Varaždinske županije poput Vindije, Koke, Paketa Požgaj, Varteksa i Farmala pridružiti i druga poduzeća radi ostvarenja bolje gospodarske suradnje. Dobro je što postoji volja, vrata se otvaraju jer je kanadski veleposlanik među prvima u Hrvatskoj posjetio Varaždin i Varaždinsku županiju, i izrazito je otvoren za gospodarsku suradnju i otvaranje tih vrata, rekao je zamjenik župana Alen Kišić.

Osim zamjenika Kišića i gradonačelnika Habuša, sudionicima se obratio i kanadski veleposlanik Nj.E. Daniel Maksymiuk koji je naglasio kako je došao u Varaždinsku županiju jer se radio o najkonkurentnijoj županiji u Hrvatskoj, s jakim gospodarskim i stranim ulaganjima, te kako u Varaždinu posluje kanadska firma i firme koje surađuju s kanadskim kompanijama. -Vjerujem da ce godine pred nama pridonijeti jačoj suradnji potpisivanjem ovog najznačajnijeg trgovinskog sporazuma u Kanadi, koji uključuje sve dijelove gospodarstva, jer će nakon stupanja na snagu 99 posto carinskih tarifa biti 0 posto, i to ce poboljšati trgovinsku razmjenu između Kanade i Hrvatske, rekao je veleposlanik Maksymiuk, objasnivši kako se sporazum CETA razlikuje od ostalih sporazuma jer su uvjeti dogovoreni i o njima se više ne pregovara. Na kraju svog obraćanja, veleposlanik Maksymiuk je čestitao gradskim i županijskim vlastima što su ostvarili pozitivnu investicijsku klimu za kanadske tvrtke.

POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU

koja će se održati

u četvrtak, 28. siječnja 2015. godine s početkom u 10:00 sati,

u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije

(Franjevački trg 7, 42000 Varaždin)

 

Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o. s partnerima iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Poljske i Slovačke provodi projekt REThINK – Regional transfer and integration of VET practices on sustainable development. Ukupna vrijednost projekta je 278.870,64 eura, od čega Europska unija kroz Program cjeloživotnog učenja, Leonardo da Vinci – Prijenos inovacija, financira 74,86% vrijednosti projekta.

Glavni cilj projekta je potaknuti eksploataciju postojećih inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u području održivog regionalnog razvoja kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje učinilo otvorenijim i relevantnijim za potrebe tržišta rada te društva općenito. To će se prije svega postići kroz osposobljavanje trenera u svrhu stjecanja ključnih kompetencija i pedagoških vještina, koje će im omogućiti da poboljšaju kapacitete dionika regionalnog razvoja za upravljanje i provedbu regionalnih razvojnih aktivnosti i to kroz prijenos i testiranje programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz područja regionalnog razvoja koji su se dokazali u praksi u drugim zemljama Europske unije.

Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati projekta, kao i zaključci do kojih su partneri došli u toku provedbe istoga. U sklopu konferencije, dijelu prisutnih sudionika bit će podijeljeni certifikati/potvrde za dvije razine osposobljavanja, provedene kao projektne aktivnosti: train-the-trainer i pilot ciklusi. Po završetku konferencije predviđen je ručak za sudionike i goste (oko 12:00 sati), a nakon toga projektni partneri imat će završni sastanak partnera na kojemu će se raspraviti cjelokupna provedba projekta te razmotriti mogućnosti za nastavak suradnje i moguće nove projektne prijave u budućim razdobljima i novim raspisima europskih natječaja.

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Objavljen je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u kojem je čitavi prostor Varaždinske županije prihvatljivo područje za financiranje.

Predmet ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

– Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma

– Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture

Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja

– Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

 

Prihvatljivi prijavitelji su:

7.1 Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa

7.1.1 Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine:

– Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općina, županije…)

– Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, Natura 2000 i upravljačka tijela za zaštićena područja, agencije za regionalni razvoj, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge…).

– Mala i srednja poduzeća

7.1.2 Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture:

– Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općine, županije…)

– Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) koje djeluju na području zaštite prirode (npr. Natura 2000, upravljačka tijela za zaštićena područja, nadležna tijela za konzervaciju, nevladine organizacije, institucije za istraživanje i razvoj, agencije za regionalni razvoj, šumarski instituti, centri za ruralni razvoj, itd.).

 

7.2 Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja:

– Nacionalna, regionalna i lokalna tijela javne vlasti

– Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe) (npr. zdravstveni centri, organizacije za socijalnu skrb, nevladine organizacije, starački domovi, agencije za regionalni razvoj, socijalna poduzeća, spasilačke službe i organizacije za civilnu zaštitu, itd.).

Minimalni uvjeti su barem jedan projektni partner iz Slovenije i jedan iz Hrvatske ili EGTC registriran u jednoj od zemalja koje sudjeluju, a sastoji se od članova iz obje države članice.

Prihvatljive aktivnosti: projektni prijedlog mora se odnositi samo na jednu prethodno navedenu prioritetnu os i jedan specifični cilj projekta, čak i ako se neke aktivnosti projekta odnose na druge prioritetne osi.

Aktivnosti moraju pokazati prekogranični utjecaj na prihvatljivo područje ovog programa.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 33.087.636,00 eura. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 eura do 2.500.000,00 eura za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i od 100.000,00 eura do 1.000.000 eura za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prijave projekta mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva.

Prvi rok za podnošenje je 11. ožujak 2016. Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

AZRA stoji na raspolaganju svim potencijlanim prijaviteljima kao izvor potrebnih informacija, pružatelj usluge pripreme projektnih prijedloga ili kao projektni partner.

Kontakt osoba za ovaj poziv na suradnju i predmetni Program (Interreg V-a Slovenija-Hrvatska) je Dunja Mraković; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 042/422-206.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2016. godinu možete pronaći na sljedećem linku: http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/01/ovdje.pdf.

Petak, 27 Studeni 2015 12:03

Objavljen natječaj za operaciju 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 26. studenog 2015. godine u Narodnim novinama broj 128/15 natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" – provedba operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza