Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina i mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda.

Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA d.o.o.) objavljuje Poziv na (besplatno) osposobljavanje za voditelje, suradnike i/ili pomoćnike regionalnog razvoja, koje se organizira u okviru provedbe projekta REThINK - Regionalni prijenos i integracija strukovnih praksa o održivom razvoju, a povodom obilježavanja desetogodišnjeg postojanja AZRA-e.

Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine", financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Cilj Javnog poziva je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Ulaganje u znanje i vještine se isplati – tako bi mogli rezimirati činjenicu da u Varaždinsku županiju stiže novih 4,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. U glavnoj su ulozi ovog puta četiri srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija, a kojima je u sklopu natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Promocija kvalitete i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ u stopostotnom iznosu odobreno financiranje njihovih projekata sredstvima Europskog socijalnog fonda.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Vremenska prognoza

Varazdin

Datum i vremenska prognoza