PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

- AZRA-i odobren projekt vrijednosti 1,4 milijuna kuna za jačanje kapaciteta za privlačenje EU sredstava-

Varaždin, 23. kolovoza 2016. – U ponedjeljak, 22. kolovoza 2016., u Osijeku je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 11 regionalnih koordinatora, među kojima je i Agencija za razvoj Varaždinske županije. AZRA-i je za projekt „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“ ukupne vrijednosti 1.421.576,59 kuna, dodijeljeno  1.208.340,10 kuna bespovratnih sredstva, u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020..

Dana 19.08.2016. objavljen je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u pred-odabiru za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencija, KK.01.2.2.03..

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se dodjeljuje u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija“, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK, dok je nadležno tijelo za predmetni poziv Ministarstvo gospodarstva.

Poziv je otvoren od 19.08.2016. do 18.10.2016. godine, a prihvatljivi prijavitelji su:

Model 1.A: organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je registrirana u RH.

Model 1.B:poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Model 2: poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH.

Model 3:pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca), i poduzetničke potporne institucije sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)), isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

 

Prihvatljiv prijavitelj u svim modelima CEKOM-a mora biti član hrvatskog klastera konkurentnosti.

S obzirom da se radi o ograničenom postupku kroz Poziv za iskaz interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv bit će odabrani Prijavitelji koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju Centara kompetencija.

Više informacija o navedenom pozivu dostupno je na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1194.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede najavljuje raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“.


Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u AGRONET-u od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.


Prihvatljivi korisnici u tipu operacije 7.2.1 su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.
Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.


Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura, a najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama.
Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.


Po istoj jedinici lokalne samouprave isti korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.2.1. Korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu na području jedinica lokalne samouprave koje izravno imaju udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili su osnivači korisnika.
Broj podnesenih Zahtjeva za potporu i odobrenih projekata/operacija za tip operacije 7.2.1. po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.


Više informacija na: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/najava-natjecaja-za-tip-operacije-7-2-1-programa-ruralnog-razvoja-rh-za-razdoblje-2014-2020/.

Objavljen je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2016.
Opći cilj Poziva podrazumijeva poticanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija

Zaklada „HRVATSKA ZA DJECU objavila je javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.
PREDMET POZIVA: Prikupljanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranje programa i projekata koje iste provode ili žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih (do najviše 29 godina starosti, s prebivalištem u RH).

Utorak, 02 Kolovoz 2016 07:23

MINPO - Otvorena dva nova javna poziva

1. Otvoreni javni poziv za projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Prioritet  ovog  Otvorenog  javnog  poziva je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog poziva je 18.000.000,00kuna, od čega je: iznos  sredstava  iz  Europskog  socijalnog  fonda, Operativnog  programa  Učinkoviti  ljudski potencijali 2014.-2020. 15.300.000,00 kuna (85%), iznos nacionalnih sredstava 2.700.000,00 kuna (15%).

Ovaj  Otvoreni  javni  poziv  namijenjen  je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima  u sustavu  vezanih  obrta po  jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja.

Prijave se zaprimaju od 1.09.2016. godine do14.10.2016. godine.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza