Ministarstvo branitelja objavilo je JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske.

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2016. godini jesu:

- građevine javne i poslovne namjene,

- njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2016. godine

 

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

- djeluju na području Republike Hrvatske

- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.

Javni poziv ostaje otvoren do 13. svibnja 2016. godine.

 

Više na: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//Javni%20pozivi/JP%2020160414pristupacnost//JP-PP-2016.pdf

 Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

• Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam

• Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

• Mjera C - sigurnost

• Mjera D - prepoznatljivost

 

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 31.05.2016.

 

Više na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (KK.06.1.2.01).

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske. Poziv potiče i formiranje partnerstva, a dopušteni partneri su jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.

 

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 380.000.000,00 HRK, a rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.prosinac 2017. godine.

 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za mjere iz „Vinske omotnice“. Cilj je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o određenoj mjeri.

 

U pitanju su sljedeći natječaji:

 

1.Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

 

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

 

Ukupno prihvatljivi troškovi su 1.500.000,00 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

 

Rok za podnošenje prijava je do 16. svibnja 2016. godine.

 

2. Mjera Investicija u vinarije i marketing vina

 

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

 

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u ovoj mjeri su 3.000.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR.

 

Rok za podnošenje prijava  je do 16. svibnja 2016. godine.

 

 

 

Poziv je otvoren s ciljem podrške projektima koji doprinose prekograničnom utjecaju i koristima za projektne partnere, ciljne skupine, programsko područje i područje projekta kroz četiri prioritetne osi: 

1. Poboljšanje kvalitete usluga u sektoru javne zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 

2. Zaštita okoliša i prirode, unaprjeđenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske učinkovitosti 

3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa 

4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja programskom području 

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela/institucije (instituti, razvojne agencije),

 • Nevladine organizacije (udruge građana, razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, komore, stručne udruge), 

 • Obrazovne institucije (sveučilišta, fakulteta i otvorenih učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednje škole), 

 • Tijela lokalne i regionalne vlasti,

 • Institucije za podršku poslovanju,

 • Organizacije za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga,

 • Javne neprofitne organizacije, uključujući institute, sveučilišta, fakultete,

 • Međunarodne organizacije koje djeluju u okviru nacionalnog prava jedne od zemalja sudionica ili po međunarodnom pravu pod uvjetom da je međunarodna organizacija ispunjava programske i nacionalne zahtjeve. 

  Prihvatljive aktivnosti:

   

  Prioritetna os 1:

 

 • Jačanje učinkovitosti javnih ustanova iz sustava zdravstvene zaštite i socijalne skrbi kroz povećanje dostupnosti usluga, 

 • Primjena ICT rješenja u cilju poboljšanja usluga te umrežavanje svih relevantnih dionika. 

  Prioritetna os 2: 

   

 

 • Jačanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša,

 • Izrada i provedba planova upravljanja zaštićenim područjima, zaštita i obnova bioraznolikosti,

 • Unaprjeđenje sustava za upravljanje vodama i otpadom,

 • Poboljšanje sustava za zaštitu od elementarnih nepogoda kroz razvoj relevantnih planova i inicijativa i uspostavu centara za krizne situacije,

 • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energetske učinkovitosti kroz izradu relevantnih studija, akcijskih planova i ulaganja u infrastrukturu,

 • Zajedničke inicijative u cilju poboljšanja pravnog okvira u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. 

  Prioritetna os 3: 

   

 

 • Razvoj, promicanje i markiranje zajedničkih grana turizma, razvoj novih turističkih proizvoda, potpora turizmu kroz poboljšanje turističke infrastrukture,

 • Razvoj i primjenu ICT i inovativnih rješenja u sektoru turizma,

 • Jačanje ljudskih potencijala u sektoru turizma,

 • Vrednovanje, očuvanje, obnova i oživljavanje kulturne, povijesne i prirodne baštine, npr. UNESCO te drugih povijesnih i kulturnih znamenitosti i krajolika, uključujući i omogućavanje ili poboljšanje pristupa do njih,

 • Razvoj inicijativa za provedbu prekograničnih kulturnih događanja
  – Edukativni programi u sustavu osiguranja kvalitete i standardizacije.

  Prioritetna os 4:

   

 

 • Poboljšanje učinkovitosti institucija koje pružaju potporu u poslovanju, uspostava i jačanje klastera i poslovnih mreža, poticanje poduzetništva kroz organizaciju edukativnih programa za jačanje poduzetničkih vještina,

 • Standardizacija, zaštita i promocija proizvoda, poticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga,

 • Jačanje suradnje između poduzetništva, centara za istraživanje i razvoj i obrazovnih institucija u cilju povećanja konkurentnosti.

  Iznos sufinanciranja:

   

  Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 400.000 €, dok je maksimalan između 1.000.000 i 2.000.000 €, ovisno o prioritetnoj osi u sklopu koje se projekt prijavljuje. 

  Više na: http://www.europski-fondovi.eu/content/prvi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-interreg-ipa-program-prekograni-ne-suradnje.

 

Izaslanstvo općine Čapljina predvođeno načelnikom općine dr. Smiljanom Vidićem proteklog je tjedna boravilo u službenom posjetu Varaždinskoj županiji gdje su se sastali s predstavnicima Agencije za razvoj Varaždinske županije - AZRA i predstavnicima Garancijske agencije Varaždinske županije – GARA, kao i županom Predragom Štromarom.

Cilj posjete je bio povezivanje i širenje zajedničke međunarodne suradnje u području strateškog planiranja, izrade projekata za nacionalne i EU fondove, kao i izrada te savjetovanje u vezi poslovnog planiranja, s ciljem prenošenja primjera dobre prakse i pozitivnih iskustava Agencije za razvoj.

Na sastanku je direktor AZRE Krunoslav Lukačić predstavnicima općine prezentirao djelatnosti AZRA-e, iskustvo u privlačenju EU sredstava te uspješno realizirane projekte. Načelnik Vidić je istaknuo zadovoljstvo uspješnim rezultatima Agencije te podrškom koju pruža za jedinice lokalne i regionalne samouprave te ukazao na daljnju poslovnu suradnju s AZRA-om, koja je dogovorena već i prilikom prvog susreta te će se tako općina Čapljina kao partner uključiti u jedan EU projekt koji trenutno priprema AZRA.

U sklopu posjete Varaždinskoj županiji izaslanstvo općine Čapljina posjetilo je i Županijsku palaču gdje ih je primio župan Varaždinske županije Predrag Štromar s kojim su razmijenjena međusobna iskustva, ali i problemi u regionalnoj samoupravi te mogućnosti potencijalne suradnje.

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza