Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2016. godinu možete pronaći na sljedećem linku: http://eu-projekti.info/eu/wp-content/uploads/2016/01/ovdje.pdf.

Petak, 27 Studeni 2015 12:03

Objavljen natječaj za operaciju 4.1.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 26. studenog 2015. godine u Narodnim novinama broj 128/15 natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" – provedba operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina i mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda.

Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA d.o.o.) objavljuje Poziv na (besplatno) osposobljavanje za voditelje, suradnike i/ili pomoćnike regionalnog razvoja, koje se organizira u okviru provedbe projekta REThINK - Regionalni prijenos i integracija strukovnih praksa o održivom razvoju, a povodom obilježavanja desetogodišnjeg postojanja AZRA-e.

Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c1 "Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine", financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza