Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“ danas, 14. lipnja potpisali su Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija te Tekstilno-tehnološki fakultet, Sindikat tekstila, obuće, kože i gume, Hrvatska udruga poslodavaca, Sveučilište Sjever i Agencija za razvoj Varaždinske županije.

Prije samog potpisivanja Sporazuma predstavljen je projekt za koji je Varaždinska županija kao prijavitelj i nositelj projekta dobila gotovo 680.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Ciljevi projekta su povećanje učinkovitosti, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijaloga. Također, važno je unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

- Socijalni dijalog je bitan radi postizanja konsenzusa svih strana i zaposlenika i poslodavaca ali i vlasti, a sam konsenzus je preduvjet da se mogu provoditi određene reforme. Cilj je da prilikom završne konferencije projekta krajem iduće godine imamo niz mjera koje bi rezultirale podizanjem razine socijalnog dijaloga između predstavnika poslodavaca, zaposlenika i vlasti kroz gospodarsko-socijalna vijeća na lokalnoj pa zatim i nacionalnoj razini – naglasio je zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin.

- Zahvalni smo Varaždinskoj županiji što nas je uključila u ovaj projekt kao partnera jer upravo socijalnim dijalogom želimo ojačati poziciju naših radnika. Upravo u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj najviše je radnika u tekstilnoj i obućarskoj industriji i to u prosjeku preko 80%. Svojim djelovanjem želimo pokazati svoje znanje i želju da poboljšamo uvjete rada naših radnika od povećanja plaća do zaštite njihovih prava i uvjeta na radu – naglasio je Nenad Leček, predsjednik Sindikata tekstila, obuće, kože i gume.

- U našem djelovanju je ključno zastupati stavove poslodavaca u ovom socijalnom dijalogu koji se tiču svih socijalno-gospodarskih tema. Gospodarsko-socijalno vijeće je tijelo koje možemo jačati na lokalnoj i nacionalnoj razini i kroz koje možemo donositi prijedloge i promjene za dobrobit gospodarstva – naglasila je Sanja Ostroški predsjednica Regionalnog ureda Hrvatske udruge poslodavaca.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je Odluku o financiranju projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS“ u iznosu od 679.793,81 kuna. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Varaždinske županije kao nositelja projekta.

U Županijskoj palači prisutni su bili zamjenik župana Međimurske županije Josip Grivec, u ime Koprivničko-križevačke županije pročelnik Marijan Štimac, dekanica Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof.dr.Sanja Bischop, rektor Sveučilišta Sjever prof.dr.Marin Milković, prorektorica Sveučilišta Sjever prof.dr.Anica Hunjet , direktor AZRA-e Borko Mikić.

Skupština europskih regija, najveća međuregionalna organizacija u Europi, i Varaždinska županija organizirale su jučerašnji Seminar o mogućnostima financiranja hrvatskih županija iz EU fondova. Na seminaru kojem je nazočilo 50-ak sudionika iz 13 hrvatskih županija, najavljeni su natječaji i projekti koji će se financirati iz EU fondova u novom financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine. Predstavljene su i mogućnosti suradnje hrvatskih županija s drugim EU regijama putem najveće međuregionalne organizacije u Europi.

Domaćin seminara bio je zamjenik varaždinskog župana Robert Vugrin. -Gledamo li posljednjih godinu dana, s ponosom možemo reći da je Varaždinska županija daleko najbolja po povlačenju sredstava iz EU fondova. Podsjećam, riječ je o 244 milijuna kuna, pokazuje otvoreni proračun Hrvatske zajednice županija, a prva sljedeća županija je dvostruko slabija. Iako smo najbolji, potencijala ima. Ima različitih fondova stoga treba kontinuirano pratiti koji fondovi se otvaraju, treba imati i kompetentne ljude koji znaju prepoznati fond i prilagoditi projekt na način da zadovolji stroge europske kriterije. Najveći naglasak smo mi trenutno stavili na područje zdravstva. Naime, više od 360 milijuna kuna je u aktivnim projektima, a među najbitnijima bih spomenuo one fondove koji nam daju sredstva za stručno usavršavanje, posebice u zdravstvu. Već smo dobili 14 milijuna kuna za stručno usavršavanje liječnička opće medicine, a prošlog smo tjedna dobili još 1,2 milijuna kuna za stručno usavršavanje liječnika hitne medicine. U tom smjeru treba nastaviti, to su bespovratna sredstva i Županija ih sigurno u tako kratkom vremenu ne bi mogla sama osigurati, istaknuo je zamjenik varaždinskog župana Robert Vugrin.

Moderator seminara bio je glavni tajnik Skupštine europskih regija (AER) Mathieu Mori. - Europski su fondovi iznimno važni za europske zemlje koje uvelike ovise o tom novcu zahvaljujući kojem mogu realizirati brojne važne projekte. No, trebate partnere i morate razumjeti vrlo komplicirana pravila. Cilj nam je objasniti ta pravila, omogućiti razmjenu iskustava i pomoći da pronađete dobre partnere u realizaciji projekata - rekao je Mori koji je pohvalio Varaždinsku županiju koja je, prema njegovim riječima, dosad zaista mnogo učinila u privlačenju sredstava iz EU fondova, a rad župana Radimira Čačića koji je nedavno izabran za predsjednika Odbora za kulturu, obrazovanje i mlade te za člana Izvršnog odbora Skupštine europskih regija, ocijenio je iznimnim i vrlo vrijednim.

O mogućnostima financiranja hrvatskih županija iz EU fondova govorila je predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU Marija Rajaković, načelnica Sektora za strateško upravljanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata, a na seminaru su sudjelovali i Elin Berglie iz Službe za odnose s javnošću te Luca Magri iz Projektnog odjela Skupštine europskih regija koji su predstavili ulogu te organizacije u prijavi i provedbi EU projekata.
Osim provedbe projekta Eurodyssey na svojem području, Varaždinska županija je predstavila primjere dobre prakse EU projekta sa svojeg područja, Integrirani prijevoz putnika, projekt izgradnje i opremanja izložbeno-prodajnog objekta "Licitarska hiža" i Regionalnog centra kompetentnosti u području poljoprivrede – Arboretum Opeka.

Delegacija Varaždinske županije, zamjenik župana Robert Vugrin i direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije Borko Mikić sudjelovali su na Hrvatsko-japanskom poslovnom sastanku u organizaciji HGK.

Sastanak se održao u organizaciji Veleposlanstva Japana u Hrvatskoj, Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta RH te regionalnog ureda JETRO-a a u suradnji s Agencijom za investicije i konkurentnost, Hrvatskom gospodarskom komorom i Udruženjem stranih ulagača u Hrvatskoj 2018. godine.

Japanskim gospodarstvenicima bilo je predstavljeno gospodarsko okruženje za ulagače i poslovne prilike u Hrvatskoj. Predstavljale su se sve hrvatske  županije sa svojim ulagačkim potencijalom te pogodnostima za investitore, pa se tako predstavila i naša Županija. Bila je to prilika za prezentiranje investicijskog potencijala na regionalnoj i lokalnoj razini za Varaždinsku županiju.

Predstavnici Županije susreli su se i s veleposlanikom Japana u RH NJ.E. Keiji Takiguchijem.

 

AZRA d.o.o. sudjelovala je u Županijskoj palači Varaždinske županije na Danima otvorenih vrata EU projekata kroz održavanje četvrtog info dana o ESI fondovima, koji je organiziran u okviru provedbe projekta Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova.

Četvrti info dan AZRA je organizirala kako bi sudionike, predstavnike javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije, detaljnije upoznali s funkcionalnostima sustava za prijavu projektnih prijedloga MIS, eFondovi i AGRONET, te o mogućnostima i načinu financiranja razvojnih projekata iz tih istih fondova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.421.576,59 kuna, od čega je 1.208.340,10 kuna bespovratnih sredstava, a to predstavlja 85% ukupne vrijednosti projekta. Projekt „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“, AZRA-i odobren je u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Drugim riječima, kako je u uvodnom govoru o projektu pojasnio zamjenik direktora AZRA-e, Krunoslav Blaži, AZRA-i su kao regionalnom koordinatoru dodijeljena sredstva za pružanje pomoći javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije, kako bi se poboljšali kapaciteti tih tijela za pripremu i provedbu projekata koji su prihvatljivi za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Zamjenik direktora AZRA-e Krunoslav Blaži također je rekao kako je ovo posljednji informativni dan koji je planiran u sklopu projekta „Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova“. Govoreći o projektu, Blaži je istaknuo rezultate projekta koji uključuju pružanje savjetodavne podrške za pripremu 16 projektnih prijedloga koji su predani na evaluaciju a od kojih je čak 88% prihvaćeno za financiranje, ukupne vrijednosti više od 20 milijuna kuna.

U sklopu četvrtog info dana nazočnima je predstavljen Poziv na prijavu za primanje savjetodavne podrške za pripremu i provedbu projekata. Na objavu poziva, AZRA se odlučila ne bi li svim javnopravnim tijelima omogućila jednake uvjete za primanje savjetodavne pomoći te kako bi osigurala transparentnost projektnih aktivnosti. Sukladno tome, javnopravnim tijelima u sklopu projekta od 1. listopada 2016. do 31. prosinca 2018. godine stoji na raspolaganju 5 stručnjaka AZRA-e koji će im pomoći u razvoju i unaprjeđenju apsorpcijskih kapaciteta za privlačenje i korištenje sredstava iz europskih i strukturnih fondova.

Organizacija četvrtog info dana o ESI fondovima u okviru Dana otvorenih vrata EU projekata nastavili su se napori AZRA-e i Varaždinske županije u promociji doprinosa ESI fondova za razvoj lokalne i regionalne zajednice naglasila je Larisa Križan Breljak, zamjenica pročelnika za regionalni razvoj i europske poslove.

Kao iduća aktivnost u sklopu projekta Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova, AZRA je najavila okrugli stol tijekom kojeg će se predstaviti uloga EU projekata u održivom razvoju lokalne zajednice.

DOĐITE NA PREDSTAVLJANJE DRUGOG POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODUZETNIKE – B LIGHT SCHEME KOJE ĆE SE ODRŽATI U SKLOPU DANA OTVORENIH VRATA EU PROJEKATA!

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u  okviru projekta  B LIGHT sufinanciranog  iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Vas poziva na PREDSTAVLJANJE DRUGOG POZIVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA PODUZETNIKE - B LIGHT SCHEME

Datum: 10. svibanj 2018. u 10 sati
Mjesto: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje,
Bana J. Jelačića 22 B, Čakovec, informatička dvorana, 1. kat

Natječaj za sufinanciranje projektnih prijedloga objavljen je 17. travnja 2018. godine, a REDEA djeluje kao kontakt točka za poduzetnike iz Međimurske i Varaždinske županije. 

U okviru drugog poziva poduzetnicima je na raspolaganju 3.050.000 eura, a poziv je otvoren do 18. lipnja 2018. godine. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom partnerom iznosi 135.000 eura, a maksimalni intenzitet potpore iznosi do 75% prihvatljivih troškova.

Kroz predstavljanje drugog poziva natječaja upoznati ćemo poduzetnike s uvjetima natječaja i postupkom prijave na javni poziv B LIGHT SCHEME.

Natječaj će predstaviti zaposlenici REDEA-e, Sanja Vrtarić i Karolina Kokot, a predviđeno trajanje događaja je 2 sata.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na predstavljanju natječaja potvrdite najkasnije do 8. svibnja 2017. do 14 sati putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona na 040 395 572.

Projekt „Beneficiary Light (B Light)“ provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u suradnji s partnerima iz  Hrvatske i Mađarske. Cilj projekta je omogućiti razvoj MSP-a kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, razvoja tehnologije i usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta i planiranja budućeg zajedničkog ulaganja.

Kako bi bili prihvatljivi prijavitelji, hrvatski poduzetnici moraju imati barem jednog partnerskog poduzetnika iz Mađarske s kojim će uspostaviti suradnju s ciljem razvoja zajedničke tehnologije, usluga i proizvoda s kojima planiraju osvajati nova tržišta ili se širiti na postojeća.

Kako bi se poduzetnicima olakšao pronalazak prekograničnih partnera, izrađena je web platforma  projekta. Pozivamo Vas da izradite vlastiti profil poduzeća na web platformi.

Više informacija o samom projektu možete pronaći ovdje.

Veselimo se Vašem dolasku.


Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o.

Sadržaj je isključiva odgovornost Regionalne razvojne agencije Međimurje REDEA d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva predstavnike privatnog sektora na Regionalnu radionicu o sinergijskim mogućnostima korištenja ESI fondova i Programa Unije, s naglaskom na OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Radionica je namijenjena privatnom sektoru, s ciljem informiranja o sinergijskim mogućnostima korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u dijelu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i Programa Unije.

Gospodarstvenici će se upoznati s različitim mogućnostima dostupnih programa i primjerima razvoja projekata.

Radionica će se održati 8. svibnja 2018. godine u vremenu od 12 do 16 sati, u prostorijama Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6, 42000 Varaždin.

Molimo da svoj dolazak na radionicu prijavite putem obrasca dostupnog klikom na ovom linku.

 

12:00 – 13:15

Europski strukturni i investicijski fondovi i sinergija s Programima unije

Predavač: mr. sc. Ivona Mendeš Levak, sručnjakinja za javne politike

13:15 – 13:30

Pauza

13:30 - 14:30

Priprema kvalitetnih projekata i upravljanje projektnim ciklusom - predavanje

Predavač: Maja Hranilović, stručnjakinja u području project management-a

14:30 – 14:45

Pauza

14:45 – 16:15

 Priprema kvalitetnih projekata i upravljanje projektnim ciklusom - radionica

 Predavač: Maja Hranilović, stručnjakinja u području project management-a

 

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza