Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Sufinanciranje: 100%

Projektne prijave: od 20. 8. 2018. od 12:00 sati do 30. 9. 2020. do 12:00 sati

Natječaj je ZATVOREN

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Podnošenje Zahtjeva za potporu: od 18. 7. 2018. do 30. 6. 2019.

Još u svibnju prošle godine potpisan je ugovor između Općine Sveti Đurđ i Ministarstva poljoprivrede te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ugovorom je napravljen prvi korak prema izgradnji novog dječjeg vrtića veličine cca 750 m² sufinanciranog bespovratnim sredstvima od 7.007.000 kuna. Drugi korak prema istome cilju je jučerašnje potpisivanje ugovora između načelnika Josipa Janyja i izvođača radova, tvrtke Mepro.

U 750 kvadratnih metara vrtića moći će se smjestiti 75 djece, od najmlađih pa sve do djece predškolske dobi. Prema riječima načelnika, stanovnicima općine želi se pružiti bolje pogodnosti i jeftiniji vrtić. Također, Općina kroz participacije u iznosu i dodatna ulaganja namjerava pripomoći financiranju – sve to kako bi se spriječilo iseljavanje stanovnika iz Općine.

Izgradnja vrtića projekt je iz operacije „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a pridonosi općem cilju Općine – stvaranju preduvjeta za ruralni razvoj Općine kroz poboljšanje temeljnih usluga i podizanje kvalitete života.

Osim većeg broja djece koji će vrtić biti u mogućnosti primiti u 4 odgojno-obrazovne skupine (3 vrtićke i jaslice), osigurat će se i radna mjesta ravnatelja, pedagoga, sedam odgajatelja, kuhara i spremača.

Općina Sveti Đurđ iza sebe već ima popriličan broj provedenih projekata, a u aktualnom mu pri pisanju projektne prijave te vođenju projekta podršku pruža AZRA d.o.o.

Prijavitelji: Odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.

Projektne prijave: od 18. 6. 2018. do 31. 12. 2023.

Sufinanciranje: Iznos potpore po korisniku utvrđen je Ugovorom i Odlukom o dodjeli sredstava odabranom LAG-u. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Natječaj je ZATVOREN

 

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova

Podnošenje Zahtjeva za potporu: od 18. 7. 2018. do 30. 6. 2019.

Natječaj je ZATVOREN

 

Primanje projektnih prijedloga: od 8. 2. 2019. od 12:00 sati do 22. 3. 2019. do 12:00 sati

Visina potpore: 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza