Novi Marof, 8. rujna 2017. godine - Kako bi se povećali infrastrukturni, tehnički i ljudski kapaciteti za pružanje kvalitetne bolničke palijativne skrbi, u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb u Novom Marofu započela je provedba europskog projekta ''Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof'', kojeg je ove godine za prijavu na Europske strukturne i investicijske fondove pripremila Opća bolnica Varaždin.

Ukupna vrijednost projekta čijom provedbom Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA upravlja je 51.555.381,06 kuna, dok ukupni prihvatljivi troškovi iznose 51.545.743,56 kuna, koji će u potpunosti biti financirani bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Naznačeno vrijeme provedbe projekta izgradnje i opremanja objekta koji će omogućiti kvalitetniju skrb o pacijentima s najtežim dijagnozama je od 12. ožujka 2015. do 12. rujna 2018. godine.

Svečanosti u povodu početka radova nazočili su saborski zastupnik Anđelko Stričak, pomoćnik ministra zdravstva Denis Kovačić, pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU Dragan Jelić, župan Varaždinske županije Radimir Čačić, posebna savjetnica župana Natalija Martinčević, zamjenici župana Tomislav Paljak i Robert Vugrin, gradonačelnik Grada Novi Marof Siniša Jenkač, i direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije Krunoslav Lukačić koji je istaknuo kako će ovaj projekt doprinijeti isplativosti i pristupu bolničkoj skrbi za posebno ranjive skupine kroz olakšanje pristupa poboljšanim zdravstvenim uslugama i ustanovama, smanjenju opterećenosti članova obitelji te smanjenju stope bolovanje. Osim toga, Lukačić je naglasio kako realizacija projekta donosi uštedu energenata, smanjenje troškova tekućeg i investicionog održavanja, omogućava zapošljavanja zdravstvenih kadrova potrebnih profila, povećanje smještajnih kapaciteta i funkcionalnih sadržaja koji Bolnici nedostaju, omogućava pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a to su elementi koji će učiniti novi odjel palijativne skrbi primjerom dobre prakse drugim bolnicama u regiji gdje će se stjecati praktična iskustava medicinskog i nemedicinskog osoblja iz područja palijative.

Prema projektu, u Službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof napokon će biti dovršen i opremljen objekt koji omogućuje kvalitetniju skrb o pacijentima s najtežim dijagnozama. Riječ je o projektu od regionalnog, ali i nacionalnog značaja. S izgradnjom i opremanjem novog spojnog objekta broj kreveta za palijativnu skrb će se povećati na ukupno 89, a time će u sjeverozapadnoj i središnjoj Hrvatskoj biti dovoljno kapaciteta za skrb o teško bolesnima. To je istovremeno značajan doprinos rješavanju problema nedostatnih kapaciteta za palijativnu skrb na području cijele Hrvatske. Procjenjuje se da u Hrvatskoj čak između 26 tisuća i 46 tisuća pacijenata godišnje treba neki od oblika palijativne skrbi. Novi objekt će biti bruto površine od gotovo 3 tisuće četvornih metara, a nalazit će se na slobodnom prostoru između postojećih zgrada Odjela II i Odjela III. Uz nove krevete za palijativnu skrb, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof  ovim će projektom dobiti i suvremeno opremljenu patologiju, bazen za fizikalnu terapiju, kao i modernu medicinsku opremu i aparate za dijagnostičko liječenje.

Otvoren: od 4.9.2017. do 31.3.2018.

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave (Varaždinska županija je prihvatljiv prijavitelj)

Sažetak: Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.  Isti predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima i nije zamjena postojećih programa subvencioniranja prehrane već dodana vrijednost kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija  prema kriterijima  partnerskih organizacija (JLPS odnosno osnovnih škola u svojstvu obaveznih partnera).

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je indikativan iznos od 25.000.000,00 HRK, od čega iznos namijenjen podršci partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć iznosi 250.000,00 HRK.

               

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK

Najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK

Više informacija možeze pročitati ovdje .

“Ja mogu” – projekt za sustav jednakih šansi za sve učenike

Pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama osigurala je i Varaždinska županija i to zahvaljujući projektu “Ja mogu”. Kako bi se ravnatelje, koordinatore i voditelje računovodstava upoznalo s načinima provedbe projekta, danas su održane uvodna konferencija i provedbena radionica.
Vrijednost projekta je 10.691.224,80 kuna, od čega se 9.835.926,82 kuna ili 92 posto financira iz Europskog socijalnog fonda, a 855.297,98 kuna, odnosno 8 posto, sufinancira Varaždinska županija, a projekt “Ja mogu” provodit će se četiri godine.
– Prijavili smo se na natječaj, bili ocijenjeni s maksimalnih stotinu bodova i dobili maksimalna sredstva, a da bi sve to sad “zarotirali”, odnosno krenuli s realizacijom projekta, morali smo organizirati ovu uvodnu konferenciju za ravnatelje škola i zaposlenike koji će to u operativi provoditi – rekao je zamjenik župana Tomislav Paljak te dodao:
– Ovaj projekt ima svoje ciljane skupine koje će se razlikovati iz godine u godinu – ove školske godine imamo 51 asistenta na 53-oje učenika. Projekt “Ja mogu” provodit će se u 24 osnovne i 5 srednjih škola i moram naglasiti da sam vrlo zadovoljan što je sve prošlo kako treba i što konačno možemo početi s realizacijom – zaključio je zamjenik župana.

Pomoćnici u nastavi važni su jer želimo stvoriti sustav jednakih šansi, da bez obzira na zdravstveno stanje pojedinog učenika on može pohađati nastavu kao i njegove kolege koje te zdravstvene teškoće nemaju, rekao je Miroslav Huđek, pročelnik za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije.
– Za nas je to važno i zbog činjenice da je sustav pokazao sposobnost da se može nositi i sa takvim izazovima. Od svih projekata koje provodi Varaždinska županija, ovo su najznačajniji projekti jer zadiru u samu srž ravnopravnosti naših učenika i omogućavaju im normalno pohađanje nastave. Na stranu to što ćemo mi zaposliti 40-ak ljudi – djeca su ta koja su nam najvažnija i njihovi roditelji, jer kad ne bi bilo pomoćnika, sva ta dječica bila bi prepuštena samo neizmjernoj ljubavi svojih roditelja – zaključio je pročelnik Huđek.

 

 

 

Varaždin, 18. kolovoza 2017. godine - Varaždinskoj je županiji u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ odobren projekt “Ja mogu”, u iznosu od gotovo 10,7 milijuna kuna.

Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA je za Varaždinsku županiju prijavila projekt koji će kroz osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za 73 učenika s teškoćama olakšati njihovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima i doprinijeti poboljšanju njihovih obrazovnih postignuća, uspješnijoj socijalizaciji i emocionalnom funkcioniranju s ciljem ostvarivanja napretka u razvoju njihovih vještina i sposobnosti te osposobljavanjem za samostalni život i rad.

Ukupna vrijednost projekta je 10.691.224,80 kuna od čega je 92 posto sufinancirano sredstvima Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., dok će se preostalih 8 posto sredstava osigurati iz županijskog proračuna.

Provedba projekta trajati će četiri školske godine, počevši od predstojeće 2017./18 godine. Prije početka svake školske godine ažurirat će se lista učenika kojima će takva pomoć biti omogućena, te u skladu s time, sklapati partnerstva sa školama koje ta djeca pohađaju. Prve godine provedbe projekta pomoćnika odnosno stručnog komunikacijskog posrednika imat će 53 djece kojem je takva pomoć najpotrebnija, a prema procjeni stručnog povjerenstva Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

- Ovo je četvrti projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u Varaždinskoj županiji na kojem kao partner sudjeluje i AZRA. Aktivna pomoć kod pripreme i provedbe projekta AZRA-in je doprinos ispunjenju cilja povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovnim ustanovama, ističe direktor Agencije za razvoj Varaždinske županije Krunoslav Lukačić.

Četvrtak, 20 Srpanj 2017 12:31

Program ulaganja u zajednici

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema „Programu ulaganja u zajednici“,
čijom provedbom Ministarstvo želi ulagati u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju objekata javne namjene, koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i odražavaju potrebe
kolektivnih prioriteta te doprinijeti fizičkoj i socijalnoj regeneraciji područja provedbe i očuvanju kulturne baštine i poticati održivi razvoj i uključenost lokalne zajednice.
Sredstvima Programa sufinancirat će se projekti koji doprinose cilju Programa, od interesa su za širu lokalnu zajednicu, a ne mogu se financirati putem drugih postojećih financijskih mehanizama.
Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene, na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, u vlasništvu su javno-pravnih subjekata koji u njima pružaju usluge za zadovoljenje društvenih, kulturnih ili vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici.
Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna s PDV-om, dok je najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta 10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta.
Poziv je otvoren do 01.12.2017., no Ministarstvo zadržava pravo ranijeg zatvaranja poziva u slučaju ranijeg iskorištenja raspoloživih sredstava Programa.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/programi/program-ulaganja-u-zajednici/3651 .

Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017 08:56

Program podrške 2017 s rokom 6.9.2017.

Zaklada "Kultura nova" je u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata:

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017 s rokom 6.9.2017. iznosi 8.250.000 kn, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način:

Programsko područje 1:         5.400.000 kn

Programsko područje 2:            150.000 kn

Programsko područje 3:            200.000 kn

Programsko područje 4:         1.000.000 kn

Programsko područje 5:         1.000.000 kn

Programsko područje 6:            250.000 kn

Programsko područje 7:            250.000 kn

Zaklada u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Poveznica na natječaj

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza