Naziv projekta:

Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova

Kratki opis projekta:

Projektom će se ojačati mreža podrške i profesionalni kapaciteti zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu projekata. Navedeno će se postići kroz pružanje savjetodavne potpore za pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te organizacijom informativno edukativnih aktivnosti. Savjetodavnu potporu će pružati zaposlenici AZRA-e d.o.o. dok će edukativne aktivnosti održati podugovoreni stručnjaci.

Također, na projektu će se unaprijediti i kapaciteti zaposlenika AZRA-e kroz edukacije koje će obuhvatiti državne potpore, strateško planiranje te pripremu i provedbu projekata. U okviru projekta organizirat će se i stručna studijska putovanja s ciljem stjecanja uvida u primjere dobre prakse vezano uz iskorištavanje europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Informativne aktivnosti na projektu uključuju organizaciju informativnih dana, konferencija, okruglih stolova i objavu članaka te emitiranje radio i TV emisija. Sve navedene informativne aktivnosti usmjerene su na informiranje javnosti o projektu i projektnim aktivnostima te na informiranje, animiranje i koordiniranje jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnopravnih tijela te šire javnosti o potencijalima, mogućnostima i prilikama koje mogu iskoristiti u sklopu europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projektom se želi ojačati mreža podrške i profesionalne kapacitete zaposlenika jedinica lokalne i regionalne samouprave te javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu projekata i to kroz pružanje savjetodavne potpore AZRA-e d.o.o. te kroz sudjelovanje na informativnim i edukativnim aktivnostima.

Navedeni cilj će se postići kroz:

  • savjetovanje minimalno 15 jedinica lokalne i regionalne samouprave te javnopravnih tijela
  • uvrštavanje minimalno 15 projektnih prijedloga u Bazu projekata kod nadležnog ministarstva
  • pružanje podrške u razvoju minimalno 20 projektnih prijedloga i/ili projektne dokumentacije
  • educiranje minimalno 60 sudionika kroz informativno-edukativne aktivnosti
  • informiranje minimalno 120 sudionika kroz događaje namijenjene informiranju, vidljivosti i umrežavanju
  • održavanje 4 informativno – edukativnih aktivnosti
  • organizaciju 4 specijalističke edukacije / seminare za članove projektnog tima

Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.421.576,59 HRK. Od toga 1.208.340,10 HRK, odnosno 84,99% sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 10 – Tehnička pomoć.

Razdoblje provedbe projekta:

Ukupno trajanje projekta je 27 mjeseci, odnosno od 01. listopada 2016. do 31. prosinca 2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Prikratki – koordinatorica projekta

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza