Uloga AZRA-e:

u projektu "Razvoj integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske" AZRA pruža uslugu upravljanja provedbom projekta

Vodeći partner: Varaždinska županija

Partneri:

 • Međimurska županija
 • Koprivničko-križevačka županija

Ciljevi projekta:

 • Pridonijeti stvaranju održivog, djelotvornog , sigurnog i učinkovitog prometnog sustava sjeverne Hrvatske, koji trenutačno karakterizira nedostatak poprečne povezanosti, loša biciklistička infrastruktura, nekontroliran rast individualnog transporta, nezadovoljavajuće stanje javnog prijevoza i prometna zagušenja
 • doprinijeti rješavanju navedenih problemskih situacija upravo izradom Master plana uvođenja integriranog prijevoza putnika na području sjeverne Hrvatske koji će ponuditi optimalne modele sustava prijevoza putnika na projektnom području
 • izraditi Master plan – dokument stručnih podloga neophodnih za uspostavu integriranog prijevoza putnika, zajedničke tarife i zajedničkih voznih karata na području županija
  • Master plan će dati rješenja za povezivanje javnim prijevozom (gradova i općina unutar županije, naznačiti mogućnosti povezivanja Županija sa susjednim županijama, posebice gradom Zagrebom i pograničnim regijama u susjednim državama)
  • posebnu pažnju potrebno je posvetiti dnevnim migracijama učenika osnovnih i srednjih škola, studenata te radnika kao i povezivanju javnog prijevoza s najjednostavnijim oblicima mobilnosti kao što su vožnja biciklom i pješačenje
  • Master plan se izrađuje za razdoblje 2015. – 2027. godine, sa posebnim naglaskom na razdoblje 2016. – 2020.
  • Vrijednost projekata koje bi Master plan pokrivao procijenjena je na 80 do 100 milijuna eura

Trajanje projekta: 26 mjeseci, 01.08.2014. - 30.09.2016.

Ukupna vrijednost: 5.199.537,50 HRK

Sufinanciranje: Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program "Promet" 2007.-2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%)

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza