Uloga AZRA-e:

AZRA je, kao vodeći partner, sudjelovala u planiranju projekta te izradi natječajne dokumentacije potrebne za prijavu projekta (prijavni obrazac i proračun). Nadalje, AZRA u ovom projektu kao vodeći partner ima aktivnu ulogu u svim planiranim aktivnostima te je ujedno odgovorna za financijsko upravljanje, monitoring i provedbu projekta.

Vodeći partner:

AZRA d.o.o.

Partneri:

  • Bluewaters Environmental consultants, mag. Doris Wirth, Austrija
  • Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj, Slovenija
  • ZARA, Hrvatska
  • ZACORDA, Hrvatska
  • REDEA, Hrvatska
  • PORA, Hrvatska
  • Kujavsko – Pomorskie Voivodeship, Poljska
  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Slovačka

Opći cilj projekta:

Ovim projektom želi se doprinijeti poticanju eksploatacije postojećih inovacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u području održivog regionalnog razvoja kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje učinilo otvorenije i relevantnije za potrebe tržišta rada te društva općenito.

Svrha projekta:

Projektom će se poduprijeti osposobljavanje trenera u svrhu stjecanja ključnih kompetencija i pedagoških vještine, koje će im omogućiti da poboljšaju kapacitete dionika regionalnog razvoja za upravljanje i provedbu regionalnih razvojnih aktivnosti i to kroz prijenos i testiranje programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz područja regionalnog razvoja koji su se dokazali u praksi u drugim zemljama Europske unije.

Projektne aktivnosti:

  • Razvoj programa za osposobljavanje trenera dionika regionalnog razvoja
  • Izrada i provedba strategije za diseminaciju kako bi se podigla svijest dionika regionalnog razvoja o prednostima sudjelovanja u obrazovnim programima koji su usmjereni na regionalni razvoj

Trajanje projekta: 27 mjeseci, 01.11.2013. -  31.01.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 278.870,64 EUR

Sufinanciranje EU: 74,86%

Program: Program za cjeloživotno učenje, Leonardo da Vinci, Prijenos inovacija

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza