Aktivnosti AZRA-e:

AZRA je izradila cjelokupnu natječajnu dokumentaciju potrebnu za prijavu projektnog prijedloga (prijavni obrazac, logičku matricu i proračun) te je koordinirala projektne partnere tijekom cjelokupnog procesa planiranja projektnih aktivnosti kao i prikupljanja svih potrebnih popratnih dokumenata. Nadalje, AZRA i dalje pruža vanjsku tehničku pomoć projektnim partnerima vezanu uz implementaciju projekta. 

Vodeći partner:

Gospodarska škola Varaždin

Partneri:

 • Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka
 • Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
 • Srednja škola Ivanec

Suradnici na projektu:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, područna služba Varaždin
 • Srednja ekonomska šola Maribor

Ciljevi projekta:

Kroz ovaj projekt će se razviti modularni kurikulum za pomoć srednjim školama koje sudjeluju na projektu, kako bi svoje obrazovne programe što bolje prilagodile potrebama tržišta rada i na taj način osigurale veću stopu zapošljavanja svojih učenika.

Ujedno će se u projekt uključiti i poslodavci kroz inovativni sustav razmjene informacija koji će biti osnova za usklađivanje modularnog kurikuluma i potreba tržišta rada.

 

Rezultati projekta:

Kroz projekt ECHO će se ostvariti sljedeći rezultati:

 • Razvit će se modularni strukovni kurikulum
 • Educirat će se zaposleni u srednjim strukovnim školama o tome na koji način provesti inovativnu profesionalnu orijentaciju učenika strukovnih škola u skladu s modularnim strukovnim kurikulumom
 • Povećat će se svijest poslodavaca o njihovoj ulozi u usklađivanju potreba tržišta rada s ishodima učenja postignutih primjenom modularnih kurikuluma

 

Projektne aktivnosti

Aktivnosti u sklopu projekta ECHO poslužit će kao pilot program za izradu modularnih kurikuluma srednjih strukovnih škola u varaždinskoj, riječkoj i dubrovačkoj regiji. Aktivnosti u tijeku projekta bit će sljedeće:

 • Izrada komparativne analize potreba poslodavaca i ishoda učenja u srednjim strukovnim školama
 • Razvoj metodologije za izradu modularnih kurikuluma u skladu s potrebama na tržištu rada
 • Uspostava virtualne mreže kako bi se potaknula bolja suradnja srednjih strukovnih škola
 • Razvoj pilot modularnog kurikuluma
 • Podizanje kapaciteta zaposlenika srednjih strukovnih škola o inovativnim metodama profesionalne orijentacije učenika
 • Razvoj i provedba promotivne kampanje za podizanje svijesti o važnosti suradnje između srednjih strukovnih škola i poslodavaca

 

Trajanje projekta: 14 mjeseci, 01.09.2010. - 30.11.2012.

 

Ukupna vrijednost projekta: 189.000,00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 84,08%

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza