Aktivnosti AZRA-e:

AZRA je, zajedno s partnerima na projektu sudjelovala u pripremi projektne dokumentacije. Nakon što je projekt odobren za financiranje, AZRA je, u ime Varaždinske županije preuzela ulogu partnera.

Vodeći partner:

Udruga za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša "Franjo Košćec"

Partneri na projektu:

  • Varaždinska županija
  • Istraživački centar za okolišnu politiku Slobodnog sveučilišta Berlin

Ciljevi projekta:

Kroz projekt CEP uspostavili su se mehanizmi za poticanje uključivanja građana u provedbu pravnih propisa s područja zaštite okoliša i održivog razvoja na području Varaždinske županije, čime se ojačalo sudjelovanje organizacija civilnog društva u procesima reforme te prilagođavanju hrvatske pravne stečevine pravnoj stečevini Europske unije.

 

Rezultati projekta:

Projektom CEP su se postigla tri osnovna rezultata:

  • potaknulo se odgovorno upravljanje okolišem i održivim razvojem i to kroz razmjenu primjera dobre prakse između hrvatskih i europskih organizacija aktivnih u zaštiti okoliša
  • povećali su se kapaciteti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u kreiranju politika iz područja zaštite okoliša i održivog okoliša
  • povećana je svijest javnosti o koristima sudjelovanja u radu organizacija civilnog društva

 

Projektne aktivnosti:

  • razmjena primjera dobre prakse u području zaštite okoliša i održivog razvoja kroz organizaciju i provođenje konferencije
  • razvoj i provođenje trening programa za podizanje kapaciteta članova organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i održivog razvoja
  • stvaranje baze podataka organizacija civilnog društva aktivnih na području volonterizma i zaštite okoliša
  • izrada i provođenje kampanje za podizanje svijesti građana o prednostima sudjelovanja u radu organizacija civilnog društva

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci,  01.12.2008. - 30.11.2009.

Ukupna vrijednost projekta: 87.500,00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 68,19% 

 

Link: www.cep-projekt.com

×

TOP

Datum i vremenska prognoza

Datum i vremenska prognoza